ГЕГ-ЫН ХАРЬЯА ХАНХ ДАХЬ ГААЛИЙН ХОРОО ОХУ-ЫН БУРИАДЫН ГААЛИЙН ГАЗРЫН МОНДЫ ПОСТЫН ХООРОНД ХИЙСЭН …

ГЕГ-ЫН ХАРЬЯА ХАНХ ДАХЬ ГААЛИЙН ХОРОО ОХУ-ЫН БУРИАДЫН ГААЛИЙН   ГАЗРЫН  МОНДЫ ПОСТЫН ХООРОНД ХИЙСЭН УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

ОХУ-ын Буриадын гаалийн газрын Мондын шалган нэвтрүүлэх посттой Хил орчмын хамтын ажиллагааны хүрээнд жил бүр уламжлал болгон уулзалт хийж, мэдээлэл солилцож гаалийн хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх ажлыг хийж байна. Энэхүү ажлын хүрээнд 2018 оны 4 сард Буриадын гаалийн газраас ирүүлсэн саналын дагуу 5 сарын 24-ны өдөр 11:00-15:00 хооронд Буриадын Тункин раойны Мондын тосгонд уулзалт хийдсэн. Уулзалтанд: 1. Буриадын гаалийн газрын дарга Полетаев Андрей Владимирович. 2.Олон нийттэй харилцах албаны дарга...

Дэлгэрэнгүй

НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН ЯВУУЛЛАА

НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН ЯВУУЛЛАА

2018.05.14 Тус гаалийн хороо нь 2018 оны 05 дугаар сарын 14-ны өдөр “ Хууль ёсны худалдааг хөнгөвчилж, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих жил”-ийн хүрээнд Нээллтэй хаалгын өдөрлөгийг зохион байгуулж, Ханх АЗШНЦ-т нээлтийг хийж иргэд, зорчигч, ААН-д зөвлөгөө мэдээлэл өгч, ном гарын авлагаар хангаж ажиллаа. “Нээлттэй хаалгын өдөрлөг”-т оролцсон иргэд болон зорчигч, ААН-д хуулийн тухай хууль, зөрчлийн тухай хуулиудыг сурталчилан гарын авлага тараав. Нийт 30 гаруй хувиараа бизнес эрхлэгчидийг хамруулж, 4 аж...

Дэлгэрэнгүй

МАНСУУРУУЛАХ БОЛОН СЭТГЭЦЭД НӨЛӨӨЛӨХ БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭЭ ТҮҮНЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТАЛААР СУРГАЛТ ЗОХ…

МАНСУУРУУЛАХ БОЛОН СЭТГЭЦЭД НӨЛӨӨЛӨХ БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭЭ ТҮҮНЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТАЛААР СУРГАЛТ ЗОХИН БАЙГУУЛЛАА

2018 оны 04 сарын 20 өдөр Ханх дахь гаалийн хорооны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу Хөвсгөл аймгийн Ханх дахь АЗШНБоомт дээр Ханх сумын аж ахуйн нэгж иргэд ахлах сургуулийн сурагчдын дунд Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хэрэглээ түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтанд Гаалийн хорооны нийт ажиллагсад, болон хил хяналтын байгуулагын төлөөл, хилээр зорчиж буй иргэдийг оролцуулсан. Сургалтыг Тус гаалийн хорооны зөрчил, хэрэг бүртгэгч ГУБ П.Содномгэлэг явуулж нийт 25...

Дэлгэрэнгүй

khuvsgul

Сүүлд нийтлэгдсэн мэдээ

ГЕГ-ЫН ХАРЬЯА ХАНХ ДАХЬ ГААЛИЙН ХОРОО ОХУ-ЫН БУРИАДЫН ГААЛИЙН ГАЗРЫН МОНДЫ ПО…

ГЕГ-ЫН ХАРЬЯА ХАНХ ДАХЬ ГААЛИЙН ХОРОО ОХУ-ЫН БУРИАДЫН ГААЛИЙН   ГАЗРЫН  МОНДЫ ПОСТЫН ХООРОНД ХИЙСЭН УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

ОХУ-ын Буриадын гаалийн газрын Мондын шалган нэвтрүүлэх посттой Хил орчмын хамтын ажиллагааны хүрээнд жил бүр уламжлал болгон уулзалт хийж, мэдээлэл солилцож гаалийн хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх ажлыг хийж байна. Энэхүү ажлын хүрээнд 2018 оны 4 сард Буриадын гаалийн газраас ирүүлсэн саналын дагуу 5 сарын 24-ны өдөр 11:00-15:00...

Дэлгэрэнгүй

НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН ЯВУУЛЛАА

НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН ЯВУУЛЛАА

2018.05.14 Тус гаалийн хороо нь 2018 оны 05 дугаар сарын 14-ны өдөр “ Хууль ёсны худалдааг хөнгөвчилж, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих жил”-ийн хүрээнд Нээллтэй хаалгын өдөрлөгийг зохион байгуулж, Ханх АЗШНЦ-т нээлтийг хийж иргэд, зорчигч, ААН-д зөвлөгөө мэдээлэл өгч, ном гарын авлагаар хангаж ажиллаа. “Нээлттэй хаалгын өдөрлөг”-т оролцсон иргэд болон зорчигч, ААН-д...

Дэлгэрэнгүй

МАНСУУРУУЛАХ БОЛОН СЭТГЭЦЭД НӨЛӨӨЛӨХ БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭЭ ТҮҮНЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭ…

МАНСУУРУУЛАХ БОЛОН СЭТГЭЦЭД НӨЛӨӨЛӨХ БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭЭ ТҮҮНЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТАЛААР СУРГАЛТ ЗОХИН БАЙГУУЛЛАА

2018 оны 04 сарын 20 өдөр Ханх дахь гаалийн хорооны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу Хөвсгөл аймгийн Ханх дахь АЗШНБоомт дээр Ханх сумын аж ахуйн нэгж иргэд ахлах сургуулийн сурагчдын дунд Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хэрэглээ түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтанд Гаалийн хорооны нийт ажиллагсад, болон...

Дэлгэрэнгүй

ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАР СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ

ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАР СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ

2018.03.22                                                                                                               Ханх дахь гаалийн хорооноос тавьсан хүсэлтийн дагуу Хөвсгөл аймгийн захиргааны хэргийн шүүхийн ажлын хэсэг Ханх дахь АЗШНБ дээр 2018 оны 03 дугаар сарын 21-ны өдөр ажиллаж, захиргааны хэргийн ерөнхий шүүгч Б.Энхтайван сургалт зохион байгууллаа. Үүнд: -          Захиргааны хэргийн ерөнхий хууль -          Захиргааны хэм хэмжээний акт /тушаал/ боловсруулах талаар 3 цагийн...

Дэлгэрэнгүй

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА ХАНХ ХИЛИЙН БООМТЫН АЖИЛ БАЙДАЛТАЙ ТАНИЛЦЛАА

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА ХАНХ ХИЛИЙН БООМТЫН  АЖИЛ БАЙДАЛТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Хөвсгөл аймгийн засаг дарга Л.Ганбат нь “Хариуцлага хамтын ажиллагаа”  нэрлэсэн жилийн хүрээнд Ханх дахь АЗШНБ дээр 2017.10.28-ны өдөр ажиллаж, хил хяналтын байгууллага болон гаалийн хорооны ажиллагсадтай уулзаж санал хүсэлтийг сонслоо. Гаалийн хорооноос тавьсан хүсэлтийн дагуу Ханх дахь АЗШНБ-ын орох, гарах чиглэлийн хаалгыг шинэчлэх талаар ярилцаж, хөрөнгийг Аймгийн засаг  даргын нөөц...

Дэлгэрэнгүй

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА ҮҮСЧ ХӨГЖСӨНИЙ 105 ЖИЛИЙН ОЙГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЛЭЭ

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА ҮҮСЧ ХӨГЖСӨНИЙ  105 ЖИЛИЙН ОЙГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЛЭЭ

Тус гаалийн хороо нь 2017 оны 10 дугаар сарын 14-15-ны өдрүүдэд гаалийн байгууллага үүссэний 105 жилийн ойн арга хэмжээнд дараах арга хэмжээг зохион байгууллаа.   2017 оны 10 дугаар сарын 14-ны өдөр Ханх сумын ахлах сургуулийн спорт зааланд “Гар бөмбөг”-ний тэмцээн зохион байгуулж тухайн сум орон нутгийн иргэд болон албан байгууллагууд нийлсэн...

Дэлгэрэнгүй

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ГААЛИЙН ХОРООНЫ 4-Р УЛИРАЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТЭНД ХИЙСЭН …

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ГААЛИЙН ХОРООНЫ 4-Р УЛИРАЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТЭНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ

2017.12.05         Хөвсгөл аймаг дахь Гаалийн хорооны даргын 2017 оны  09 дугаар сарын 04 ны өдрийн Б/42 тоот  тушаалаар тус гаалийн хорооны  хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан байцаагчийн ажлыг давхар хариуцан гүйцэтгэж байна.          Гаалийн хорооны ХШҮДА хариуцсан ажлыг   ГЕГ-ын даргын 2014 А/130, 2017 оны А/26-р тушаалаар батлагдсан журам, Гаалийн хорооноос өгсөн үйл...

Дэлгэрэнгүй

“ТАТВАР ТӨЛӨГЧ ТАНЬД БАЯРЛАЛАА” УРИАН ДООР ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙГАА ТАТВАР ТӨЛӨГЧ…

“ТАТВАР ТӨЛӨГЧ ТАНЬД БАЯРЛАЛАА” УРИАН ДООР ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ  БАЙГАА ТАТВАР ТӨЛӨГЧИЙН ӨДРҮҮДИЙГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЛЭЭ

2016-05-19 Ханх боомт “Татвар төлөчгдийн өдөрүүд”-ийг тэмдэглэн явуулах тухай Гааль татварын ерөнхий газраас ирүүлсэн удирдамжийн дагуу тус гаалийн хорооноос “Татвар төлөгч таньд баярлалаа” уриан доор зохион байгуулах “Татвар төлөгчдийн өдрүүд”-ийг тэмдэглэн өнгөрөөх ажлын төлөвлөгөө гарган, Ханх дахь гаалийн хороо нь 2016 оны 04 дүгээр сарны 15-ны 12 цагт Ханх сумын...

Дэлгэрэнгүй

АЯН ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

АЯН ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

ГЕГ-аас Гаалийн улсын байцаагчын түвшин тогтоох шалгалтыг зохион байгуулах ажлын хүрээнд гаалийн албаны нэр хүндийг өргөх ГУБ –ын ёс зүй үйлчилгээний стандарт ажиллаж амьдрах орчинг сайжруулах удирдах удирдуулах ёсыг төлөвшүүлэх зорилгоор зохион байгуулсан “Бид ёс зүйт төрийн тусгай албан хаагч” аян зохион байгууллаа. Энэхүү аяныг Ханх дахь АЗШНБ дээрхи гаалийн...

Дэлгэрэнгүй

Ханх дахь Гаалийн хороо нь хорооны нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг тогтмол зохион я…

Ханх дахь Гаалийн хороо нь хорооны нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг тогтмол зохион явуулж АЗШНБоомтоор нэвтэрч байгаа ОХУ болон Монгол улсын зорчигч нарт байнгын гаалийн хууль тогтоомж бусад мэдээ мэдээллийг хүргүүлж байдаг.

Ханх боомт дээр хил хяналтын байгууллагатай хамтарч хилээр зорчин явж буй иргэд, ААН байгууллагуудад “ Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” зохион байгуулж, тус өдөрлөгөөр гаалийн хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон, хязгаарласан барааны тухай болон бусад гаалийн хэргийн хууль тогтоомжийн талаарх танилцуулгыг гарын авлагаар хийж зорчигч, иргэд, ААН-ийн төлөөлөгч нарт байнга хүргүүлэн тарааж өгдөг. Мөн өдөрлөгт...

Дэлгэрэнгүй

Ханх дахь АЗШНБоомтын зөвлөл байнгын зөвлөлдөж, зорчигч нарт боомтын журам сахиу…

Ханх дахь АЗШНБоомтын зөвлөл байнгын зөвлөлдөж, зорчигч нарт боомтын журам сахиулах талаар зөвлөлдөж шийдвэр гаргадаг.

Ханх дахь автозамын шалган нэвтрүүлэх боомтод үйл ажиллагаа явуулж байгаа Хил хяналтын байгууллагын ажилтнуудын төлөөлөл оролцсон уулзалтыг 2015 оны 3 дугаар сарын 30-нд хийлээ. Уулзалт ярилцаганд хилийн 0117-р заставын дарга Алтанбаатар, сөрөг тагнуулын хэлсийн ажилтан дэслэгч Н.Амгаланбаяр, Иргэний харьялал шилжилт хөдөлгөөний Ханх боомт хариуцсан тасгийн дарга Т.ЭнхтайванХилийн мэргэжлийн хяналтын тэлтэсийн дарга,...

Дэлгэрэнгүй

Цагийн хуваарь

Манай лавлах утас 
ажлын 8 цагын турш нээлттэй

Ажлын өдрүүдэд: 08:00 - 17:00
Амралтын өдрүүдэд: Хаалттай

khuvsgul map

Хөвсгөл аймаг дахь Гаалийн Хороо